nyheter

19. mai 2020, for å møte de strategiske behovene for bærekraftig og jevn utvikling av selskapet, åpnet Sanxin Medical Co., Ltd. og Dirui Consulting Co., Ltd. startmøtet for prosjektledelse for menneskelige ressurser. Prosjektet fokuserer hovedsakelig på rådgivning og rådgivning om talentbeholdning, nøyaktig utvalg og personalopplæring, og forbedrer personalstyringsnivået i selskapets kollektivisering gjennom introduksjonen av "talent resource leading strategy" av Dirui.

▲ Selskapets topp og ledelse deltok på møtet

▲ Zhang Lin, direktør for administrasjon og personalavdeling, ledet møtet

▲ Lærer Li Zubins temadeling

▲ Rapport om samarbeidsprosjekt av Mr. Zhao Fanghua

▲ Mr. Mao Zhiping, daglig leder i selskapet

Daglig leder Mao påpekte at "begynnelsen på hans arbeid er enkel, og slutten på hans arbeid vil være enorm." Dette er ikke bare en innovasjon av Sanxin menneskelige ressursforvaltning, men også en rekonstruksjon av organisasjonen vår. Klaringen til endring har blitt hørt, overlevelse av de sterkeste, naturloven gjelder også for utvikling og vekst av bedrifter. Konsentrer deg, tenk på endring og fremgang, og streve etter det beste. Sanxin-folk må være i stand til å overgå seg selv, kultivere seg selv, oppnå seg selv og lede utviklingen av helseforetak med holdningen til modig å sette opp tidevannet, og bygge Sanxin i et århundre!


Innleggstid: Jan-22-2021